Rossa

Kompetentnost i razvoj

 

 

Društvo ROSSA – d.o.o. započelo je 17. srpnja 2017. godine s provedbom EU projekta „Ulaganje u izgradnju proizvodnog pogona i osnivanje nove poslovne jedinice društva ROSSA – d.o.o.“ financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je prijavljen i odobren u sklopu poziva Kompetentnost i razvoj MSP – referentne oznake KK.03.2.1.05. iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ukupne je vrijednosti 1.517.828,17 kuna, od čega bespovratna potpora iznosi 714.043,17 kuna, dok ostatak od 803.785,00 kuna predstavljaju vlastita sredstva prijavitelja.

Kroz projekt će se na lokaciji u Gornjem Kučanu osnovati nova poslovna jedinica kroz izgradnju nove, energetski učinkovite proizvodno-poslovne zgrade, podijeljene u 4 cjeline: šivaona, skladište repromaterijala i gotovih proizvoda, uredski prostor te maloprodajna trgovina. Obzirom na povećanu potražnju na tržištu te nedostatne trenutne prostore i kapacitete, projektom će se zadovoljiti trenutne i buduće potrebe kupaca, povećati konkurentnost na tržištu te u potpunosti poboljšati razvoj i rast društva ROSSA – d.o.o. na domaćim i stranim tržištima. Također, ono što svakako treba istaknuti je otvaranje nova 4 radna mjesta, po završetku projektnih aktivnosti, kao i pokretanje vlastite maloprodaje.

Ovim će se projektom „Ulaganje u izgradnju proizvodnog pogona i osnivanje nove poslovne jedinice društva ROSSA – d.o.o.“ u razdoblju od 17. srpnja 2017. do 17. rujna 2018. godine, koliko traje projekt, provesti sve aktivnosti neizostavne za daljnji razvoj društva i jačanje njegove konkurentnosti na regionalnoj razini, a dugogodišnje iskustvo prijavitelja i dosadašnje uspješno poslovanje predstavljaju temelj za uspješnu provedbu projekta.

Naziv projekta:

„Ulaganje u izgradnju proizvodnog pogona i osnivanje nove poslovne jedinice društva ROSSA – d.o.o.“

Naziv korisnika:

ROSSA – d.o.o. Varaždin

Kratki opis projekta:

Društvo Rossa-d.o.o. ovim projektom osniva novu poslovnu jedinicu u vidu novog poslovno-proizvodnog pogona podijeljenog u 4 cjeline: šivaona, skladište repromaterijala i gotovih proizvoda, uredski prostor te maloprodajna trgovina.

Društvo trenutno djeluje u poslovnoj jedinici na lokaciji Čakovečka 61, Varaždin, no navedeni prostori i kapaciteti nisu ni približno dostatni kako bi društvo moglo zadovoljiti trenutne i buduće potrebe svojih kupaca i biti konkurentno na tržištu. Trenutni proizvodni prostor je veličine svega 70 m2, jednako kao i skladište gotovih proizvoda, dok se repromaterijal skladišti ispod nadstrešnice uz sam ulaz u šivaonu. Zbog nedostatka adekvatnog prostora za skladištenje repromaterijala, društvo često nije u mogućnosti prihvatiti narudžbe potencijalnih kupaca, a jednako tako, dio narudžba nije u mogućnosti izvršiti zbog nedostatka odgovarajuće opreme za proizvodnju. Osnivanjem nove poslovne jedinice, društvo će značajno povećati proizvodne kapacitete, a ujedno i smanjiti prosječno vrijeme proizvodnje po jedinici proizvoda. Realizacijom projekta, poboljšat će se uvjeti rada za radnike te će se riješiti problem pomanjkanja prostora za smještaj repromaterijala i gotovih proizvoda.

Realizacijom projekta će se, kroz povećanje kapaciteta MSP-a povećati razvoj i rast društva Rossa – d.o.o. na domaćem tržištu te omogućiti širenje na strana tržišta, što će samo po sebi povećati poslovnu konkurentnost društva te doprinijeti ostvarenju ciljeva iskazanih u Operativnom programu Konkurentnosti i kohezije 2014. – 2020.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta: Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćim i stranim tržištima

Rezultati projekta:

R1 – Vodni doprinos za poslovno-proizvodnu građevinu uplaćen

R2 – Poslovno-proizvodna građevina priključena na elektroenergetsku mrežu

R3 – Natječajna dokumentacija izrađena i projekt prijavljen na javni poziv Kompetentnost i razvoj MSP-a

R4 – Poslovno-proizvodna građevina priključena na vodovodnu mrežu

R5 – Poslovno-proizvodna građevina priključena na kanalizacijsku mrežu

R6 – Poslovno-proizvodna građevina priključena na plinsku distribucijsku mrežu

R7 – Izgrađena proizvodno-poslovna zgrada

R8 – Provedeni građevinsko-obrtnički radovi na proizvodno-poslovnoj zgradi

R9 – Izvršeno vanjsko uređenje proizvodno-poslovne zgrade

R10 – Plaćen komunalni doprinos za izgradnju proizvodno-poslovne zgrade

R11 – Izvršeni radovi na vanjskoj i unutarnjoj kanalizaciji

R12 – Izvršeni elektroinstalaterski radovi na proizvodno-poslovnoj zgradi

R13 – Izvršeni radovi na grijanju i hlađenju

R14 – Izrađen dizajn promotivnih materijala

R15 – Projekt proveden u skladu sa pravilima, provedena nabava u skladu sa pravilima

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 1.517.828,17 HRK

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 1.517.828,17 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 714.043,17 HRK

Vlastita sredstva: 803.785,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 17.srpnja 2017. do 17.rujna 2018. godine.

Kontakt osobe za više informacija:

Tihomir Rodeš, direktor

Jasmina Rodeš, direktorica

Goran Lepen, voditelj projekta

Releventne internetske stranice:

STRUKTURNI FONDOVI – http://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

_____________________________________________________________________________________________________________________

E-impuls

 

Naziv projekta:

„Ulaganje u povećanje kapaciteta proizvodnog društva ROSSA – d.o.o.

Naziv korisnika:

ROSSA – d.o.o.

Kratki opis projekta:

Društvo ovim projektom ulaže u nabavku novih strojeva i opreme u svrhu proširenja kapaciteta postojeće proizvodne jedinice, a za obavljanja osnovne djelatnosti društva – proizvodnje gotovih tekstilnih proizvoda.

Kroz projektna ulaganja, društvo će modernizirati proces proizvodnje te samim time povećati proizvodne kapacitete, što će direktno utjecati i na mogućnost proizvodnje veće količine gotovih proizvoda te zaprimanje i izvršenje većeg broja narudžbi od strane kupaca te u konačnici rezultirati povećanjem konkurentnosti društva i mogućnosti njegova širenja na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Provedba projekta je dio osnovne djelatnosti društva kao takav je neizostavan za daljnji rast i razvoj te povećanje konkurentnosti na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta: Proširenje proizvodnog kapaciteta postojeće poslovne jedinice kroz nabavu strojeva i opreme

Rezultati projekta:

R1 – Nabavljena je oprema i strojevi

R2 – Provedene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti

R3 – Projekt proveden u skladu s pravilima, provedena nabava u skladu s pravilima

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 82.491,00 HRK

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 82.491,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 70.000,00 HRK

Vlastita sredstva: 12.491,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 07.01.2018. do 07.07.2018.

Kontakt osobe za više informacija:

Tihomir Rodeš, direktor

Jasmina Rodeš, direktorica

Goran Lepen, voditelj projekta

Releventne internetske stranice:

STRUKTURNI FONDOVI – https://strukturnifondovi.hr/

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zajam

Društvo ROSSA – d.o.o. u 2017. godini postaje krajnji primatelj financijskog instrumenta „ESIF – mikro zajma“ za obrtna sredstva, u iznosu od 185.187,08 kuna, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“.